Субота, 17.11.2018, 03:05
Дзигар Яна Василівна
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Мої файли [6]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Мої файли

Матеріали для участі в І (районному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» у номінації «Українська мова та література»
[ Викачати з сервера (3.58 Mb) ] 25.02.2015, 10:48

 

 

Матеріали

для   участі в І  (районному) турі

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2015»

у номінації «Українська мова та література»

Дзигар Яни Василівни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік матеріалів

 

 

1.Лист-представлення 3                                                                                                                                              

2.Заяванаучастьуконкурсі4

3.Інформаційнакарткаучасникаконкурсу «Учительроку-2015»5-6

4.Описдосвідуроботи «Інтерактивнітехнологіїнавчанняурозвиткутворчих здібностейучнівнаурокахукраїнськоїмовиталітератури»7-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти

Решетилівської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

 

 

 

Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української  мови та літератури

( опис досвіду роботи )

 

 

 

 

Дзигар Яна Василівна

учитель української мови та літератури

Новомихайлівської ЗОШ І-ІІ ступенів

2014

 

Тема досвіду: Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Актуальність і перспективність досвіду:

 • Забезпечує умови для  розвитку творчої особистості дитини.
 • Сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти.
 • Сприяє позитивній мотивації учнів  до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні.
 • Дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти.
 • Робить можливим оригінальним підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Мета досвіду:

- Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей  дитини                                        на  уроках словесності.

        - Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня.

        - Розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.

Науково – теоретичні  основи досвіду

Теоретичну базу досвіду становлять  положення, що ґрунтуються на психологічній теорії творчої особистості та її розвитку (Р. Грановська, Я.Пономарьов), роботи українських та зарубіжних вчених з проблем технологізації освітнього процесу(Г. Сазоненко, В.Бондар, А. Горальський, А. Маслоу). Особливої уваги, на мою думку, заслуговує праця «Основи педагогічної творчості» (автор О.Сисоєв), в якій обґрунтовано модель творчої особистості учня, розглянуто специфіку формування креативної особистості дитини.

Ідеї інтерактивного навчання (О. Пометун, Л.Пироженко), проектної технології (К. Баханов, В.Гузеєв, І.Єрмаков, О. Пєхота), особистісного навчання (О. Савченко, С. Подмазін), спрямовані на реалізацію теми досвіду, стали частковими теоретичними положеннями. В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання О. Пометун. Суть інтерактивного навчання  полягає в тому,  що навчальний процес відбувається за умови постійної,  активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових  ігор, спільне розв’язання проблем.

Провідна ідея досвіду полягає у виробленні певної  сукупності технологій навчання української словесності, що сприяють розвитку  творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних  чинників у сучасних школярів.

Практичне значення,  результативність досвіду

 • Підвищується інтерес до вивчення предмета.
 • Збільшується  кількість учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах  та змаганнях.
 • Поступово намічається тенденція  зростання успішності.
 • Розвивається вміння самостійно працювати над розвитком  власного інтелекту.
 • Розвиваються  навички  співробітництва.

За  інноваційним потенціалом  досвід носить комбінаторний  характер, так як  передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це  дозволяє вчителю творчо розглядати різні підходи до організації навчально – виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології.

Матеріали досвіду були розглянуті на засіданні творчої групи, ШМК, РМО учителів української мови та літератури, дані методичні рекомендації.

 

Висвітлення змісту досвіду як системи в дії

В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання О. Пометун. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету створення комфортних умов  навчання, за яких кожен учень відчуває  свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії  всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок і вмінь як предметних, так і загально навчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем.

Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв’язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.

Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога – дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. Педагогів – новаторів такого типу називають педагогами інноваційного спрямування, їм властиві чітка мотивація  інноваційної діяльності та викристалізувана інноваційна позиція, здатність не лише включатися в інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором.

Завдяки старанням педагогів – новаторів нових орбіт сягало мистецтво навчання і виховання, їм належать різноманітні відкриття. На новаторську педагогічну практику зорієнтовано і немало представників науки, які свої авторські програми реалізують у закладах освіти не як експериментатори,а як  учителі й  вихователі. У новаторській педагогіці багатогранно втілена творча сутність навчально– виховного процесу. Якщо наукова педагогіка розвиває загальні закономірності і теоретичні проблеми виховання, то  новаторська творить ефективні педагогічні технології.

Перед кожним із нас два шляхи: жити минулими заслугами, закриваючи очі на кардинальні зміни у світі, прирікаючи своїх учнів ( і власних дітей ) на життєвий неуспіх, або пробувати щось змінити у своєму ставленні  до новітніх освітніх технологій. Гарно про це сказав І. Підласний: «Можна бездумно тужити за втраченими ідеалами, скаржитись на падіння духовності та вихованості, втрату людяності й моральності, загалом на життя і зовсім незвичну школу, але хід подій  вже не повернути. Погрожувати поїздові, що стрімко віддаляється від перону, дозволено лише дітям».

Таким чином, одним з найважливіших стратегічних  завдань на сьогоднішньому етапі модернізації освіти України є забезпечення якості підготовки учнів на рівні міжнародних  стандартів. Розв’язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інтерактивних технологій навчання.

Реалізація проблеми

Освіта – найпотужніша та найпотрібніша ланка повноцінного життя людини. Канула в минуле архаїчна формула «Я – вчитель, ти – учень». На противагу їй зайняла тверді  позиції формула успіху «Учитель + учні = партнери».

Учитель            учні              =   партнери

 Часто у роботі  вчителі – словесники надмірно захоплюються використанням якоїсь однієї педагогічної технології, не помічаючи її «мінусів», не враховуючи індивідуальні особливості своїх учнів, їх готовність до роботи за певною  технологією. Експеримент не  приносить бажаних результатів, і вчитель розчаровується у всіх нововведеннях, продовжує працювати за «старою системою». Вважаю, що сучасному педагогові необхідно  вибрати те «зерно», що дасть змогу створити свою міні – методику. А у творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості.

У своїй педагогічній практиці  випробовую  спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання:

 • Проектне навчання;
 • Інтерактивна технологія;
 • Особистісно - зорієнтоване навчання.

Для того,  щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх уроках залежно від теми,  мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку та навчального  предмета.

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

На мою думку, для уроку характерними ознаками є:

 • підготовка не мовознавців – теоретиків, а гуманітарно-освідчених людей;
 • навчання не словом, а  справою;
 • проведення його не для учнів, а разом з ними;
 • спрямовування діяльності не на клас в цілому, а на особистість кожного учня.

Уроки рідної мови та літератури - це напружена, науково організована  й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчості здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити  узагальнення; формує в учнів навички  самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особистістю людина стає поступово, на її формування впливає багато чинників. Серед них провідне місце належить рідній мові, тому що саме вона найглибше пронизує свідомість і підсвідомість людини, доносить інформацію про навколишній світ.

         Найефективнішим засобом досягнення мети є інтерактивні технології навчання. Саме такий підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, сприяє розвитку творчої особистості.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини  - основна мета, що покладена в основу інтерактивних технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.

Мета моєї роботи - при підготовці до уроку слід обов’язково,і чи не найперше, врахувати ту модель,де уроком учитель лише керує, а творять урок самі учні.

Практика  моєї роботи показала,  що саме уникненню багатьох недоліків у підготовці до уроку допомагає чітке використання методики тієї чи іншої технології, суттєвою особливістю якої є протиставлення довільних дій чіткому алгоритму, системі логічно вмотивованих дій, послідовному переходу від одного елемента до іншого.

Модернізація навчально  – виховного процесу у сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку рідної мови є впровадження разом  із традиційними методами навчання інтерактивних технологій.

На уроках української мови та літератури використовую такі інтерактивні  технології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них таку закономірність – підручник являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди  на проблему із посібників,словників, довідників.

Ретельно готуюсь  до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми. Допомагають у цьому сучасні технології.

Перефразовуючи вислів «Як назвеш корабель, так він і попливе», на практиці впевнилась: як почнеш урок, так він і «пройде». Тому велику увагу приділяю організаційному моменту.

Організаційний етап кожного уроку покликаний створювати атмосферу довіри та доброзичливості, забезпечити нормальну зовнішню обстановку та психологічний настрій учнів на роботу.На уроках нерідко використовую розминки для мотивації навчання,  для ненав’язливого формування мети і завдань уроку.

Завдяки розминці створюю умови, за яких мета і завдання навчального процесу, визначені вчителем, усвідомлюються кожним учнем як особистісно значущі. Міні-тренінги, «Спіймай мій настрій», «Слухняний язик»- це неповний перелік вправ для розминки.

Новий матеріал з мови я подаю дітям у вигляді блок – схем, таблиць, малюнків і пірамід. Починаючи вивчення теми, ми з учнями індивідуально, в групах чи фронтально обговорюємо, аналізуємо навчальний матеріал. Основні поняття з теми фіксуємо в опорних конспектах. Засвоюємо шляхом неодноразового  повторення.

 Урок вивчення нового матеріалу можна умовно поділити на два етапи:

І – бесіда, в якій переплітаються мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань, засвоєння нового матеріалу.

ІІ – повторний виклад  матеріалу, розповідь за опорним конспектом.

Важливим є те, що застосовуючи  елементи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, учні вчаться  бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватись з іншими.

Наприклад, інтерактивна технологія «Мікрофон» використовується найчастіше на етапі мотивації навчальної діяльності. Учні мають висловити власну думку про те, чого вони очікують від уроку (що дізнатися, чого навчитися, що пригадати), виходячи з теми.

У такий же спосіб проводиться етап підсумку уроку.

 

 

Інтерактивна технологія «Метод ПРЕС» використовується, щоб учням довести і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою:

 • Я вважаю,…
 • Тому що…
 • Отже, …

 

 

 

 

 

 

Найчастіше ця технологія навчання використовується на уроках літератури. Учні класу на основі прочитаного твору можуть свідомо довести чи спростувати твердження, зробити певні висновки.

На етапі формування вмінь і навичок використовується інтерактивна технологія «Займи позицію».

Вправа «Мозковий штурм» допомагає оптимально перевірити домашнє завдання:

 • Чому саме ці слова об’єднано вчителем у пари?
 • Що можна сказати про значення даних слів?
 • Що можна сказати про їх належність до частин мови?
 • Як називаються такі слова?

На уроках літератури використовуються такі інтерактивні вправи: «Діалог», «Синтез думок», «Спільний проект», «Коло ідей», «Дебати», «Асоціативний кущ», «Сенкан», «Кубування».

Впровадження таких інтерактивних технологій дає змогу розв’язати  ряд завдань:

 • пропонувати свою точку зору з  позиції  наукового знання, а не змушувати схилятися до  запропонованої думки;
 • розвивати аналітичне мислення учнів;
 • розвивати  критичне мислення школярів;
 • навчити бачити помилки або логічні порушення у  твердженнях інших учнів;
 • вміти аргументувати власні думки;
 • формувати творче мислення;
 • сприяти  психічному розвитку  дітей;
 • створювати успішну адаптацію учнів до сучасних соціальних умов життя;
 • забезпечити цілісність педагогічного процесу, єдності навчання і виховання учнів;
 • формувати потреби в знаннях, високих мотивів навчання і  прагнення до  самоосвіти.

Позакласна робота

Поряд із навчанням ведеться позакласна робота, робота у гуртку «Дивослово». Діти приймають участь у районних конкурсах і олімпіадах.

У кабінеті української мови та літератури знаходяться  збірочки дітей , які були власноруч зроблені, прикрашають полиці шаф. На протязі навчального року до Дня вчителя,на Новий рік, до Дня Святого Миколая, поезії випускалася у шкільній газеті. Діти активно беруть участь у відзначенні ювілейних дат письменників.

У своїй позакласній та виховній роботі перед собою ставлю такі завдання, які завжди стоять перед класним керівником -це діти - вчитель - батьки.

 1. Продовжувати формувати учнівський колектив .
 2. Добиватися поліпшення і якнайкращого відвідування школи.
 3. Для згуртування колективу організовувати походи та екскурсії .
 4. Заохочувати учнів до громадської роботи.
 5. Підтримувати зв'язок з батьками, з вчителями - предметниками .
 6. Залучати обдарованих учнів та з дивіантною поведінкою у гуртки та спортивні секцій .
 7. Виховувати любов до праці, почуття відповідальності за доручену справу, бережливе ставлення до природи , ознайомити з правовою відповідальністю.

На мою думку , поставленої мети можна досягти лише тоді, коли буде тісний зв'язок з батьками через щоденники та індивідуальну роботу з ними.

Таким чином ,свою роботу направляю на створення нової особистості, яка буде використовувати свої здібності в житті.

Головною метою у навчально-виховному процесі для мене є створення всебічно розвинутої особистості та людини, яка в змозі знайти шлях в житті та зробити самостійний життєвий вибір.

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

Отже, працюючи над проблемою «Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів  на уроках української мови та літератури», можна зробити такі висновки:

 • Формується бажання і здатність самостійно вчитися.
 • Зберігається  і зміцнюється моральне, фізичне і психічне здоров’я учнів.
 • Активізується розумова активність учнів.
 • Виробляється вміння діяти і приймати рішення самостійно.
 • Формується пізнавальний інтерес до навчання.
 • Стимулює загальну активність   учнів.
 • Сприяє створенню плідного освітнього середовища, й утвердження системного характеру навчання та самонавчання.
 • Формується вміння використовувати свої  знання у повсякденному житті.

 

 

 

 

Отже,  у процесі своєї роботи  я переконалася,  що лише  вдала  інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного, проектного навчання  на основі  постійного розвитку критичного мислення учнів  дасть  змогу  розвивати творчі   здібності, а значить, і формувати творчу особистість учня.

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

1. Васильєва Н.М. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках предметів гуманітарного циклу //Управління школою. – 2005. – № 34. – С. 22-24.

2. Гейко І. Використання інтерактивних форм і методів навчання. З досвіду роботи //Тема. – 2004. – № 3/4. – С. 229-232.

3.  Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 176 с.

4. Голодюк Л. Як навчити учнів спілкуватися на уроці // Рідна школа. – 2001. – № 9.

5. Гра «Дебати»: принципи, методи та організація // Все для вчителя. – 1998. – № 13-14. – С.13-15.

6. Єльникова О.В. Інтерактивні методи навчання, їх місце у класифікації педагогічних інновацій // Імідж сучасного педагога. – 2001. – № 3-4 (14-15). – С. 71-74.

7. Іванов І. П. Енциклопедія колективних творчих справ. – М.: Педагогіка, 1989.– 207 с.

8. Комар О. Навчання школярів за інтерактивними методами // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 57-60.

8. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. – № 5-6. – С.7-10.

9. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // Доба. 2002. – №2. – С.2-6;

Категорія: Мої файли | Додав: Яна
Переглядів: 295 | Завантажень: 5 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Copyright MyCorp © 2018
  Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz